messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 76
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : 498
ประกาศ ผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 191
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 107
find_in_page ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 721
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 262
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 297
ประกาศ ผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจ ( รอบที่2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2564 | เปิดอ่าน : 194
ประกาศ เลื่อนการจัดสอบพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 ( ครั้งที่ 2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 226
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 16
ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ( รอบที่ 2 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | เปิดอ่าน : 381
สังกัดกองคลัง เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ และ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 190
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 190
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การประกาศผลผู้ที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2563 | เปิดอ่าน : 196
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 กุมภาพันธ์ 2563 | เปิดอ่าน : 183
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (ครั้งที่ 2) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2563 | เปิดอ่าน : 170
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 179
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2562 | เปิดอ่าน : 156
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2562 | เปิดอ่าน : 163
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การประกาศผลคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค.) พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช poll
เผยแพร่วันที่ : 7 สิงหาคม 2562 | เปิดอ่าน : 166
1 - 20 (ทั้งหมด 33 รายการ) 1 2