messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยอด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศเทศบาลตำบลยอด การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยอด เรื่องสถนที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : 30
ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 48
ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำเเหน่งกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 24
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำเเหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลยอด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 39
ขอเชิญเที่ยวงาน วันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 38
ประกาศมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้าโฆษณาบนทางสาธารณะ
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2566 | เปิดอ่าน : 6
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ ม.ราชภัฏอุตรดิตถิ์ เรื่องรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 101
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รถรับ-ส่งนักเรียน) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 56
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ทุนการศึกษา) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 59
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 สิงหาคม 2566 | เปิดอ่าน : 70
คำสั่ง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศ ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลยอด poll
เผยแพร่วันที่ : 18 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 23
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | เปิดอ่าน : 3
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุตำบลยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 48
ฐานข้อมูลคนพิการตำบลยอด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 39
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระรังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลวกหลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 52
รายงานผลโครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(ประชาคมแผน)
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 8
ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2566 | เปิดอ่าน : 42
1 - 20 (ทั้งหมด 113 รายการ) 1 2 3 4 5 6