messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
account_box คณะผู้บริหาร
นายเชิดศักดิ์ ภิมาล
นายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 063-1052618
นายสมบูรณ์ ระลึก
รองนายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 088-4318472
นางกาญจนา ยศอาลัย
รองนายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 061-5061711
นางนิภาธร ปลื้มใจ
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 0615061462
นายดี ศรีคำ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 0831431066