ชื่อเรื่อง : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายดอน ศักดิ์แก้ว ถึงหลังบ้านนางปราณี ศรีอุไร บ้านสะเกิน หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ชื่อไฟล์ : BRftlJYMon44357.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : J5HvgUZMon44405.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้