messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ออนไลน์
รายละเอียด : ประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแบบออนไลน์ เพียงมีแบบแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6) หรือ แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร แค่สแกนชำระเงินผ่าน QR Code ด้วยวิธีง่าย ๆ ดังนี้ 1. เปิด App Mobile Banking ของธนาคารที่ท่านต้องการทำธุรกรรม 2. เลือกวิธี สแกนเพื่อชำระเงินผ่าน QR CODE ที่ปรากฏอยู่ในแบบแจ้งประเมินภาษี (ภ.ด.ส.6) หรือ แบบฟอร์มชำระเงินของธนาคาร 3. ตรวจสอบจำนวนเงินที่ต้องชำระ จากนั้นกดยืนยัน 4. ใบเสร็จรับเงินการชำระภาษี จะถูกจัดส่งไปยังที่อยู่ของท่าน ตามที่ได้แจ้งไว้ ------------------------------------------------- สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความประสงค์ชำระภาษีรูปแบบออนไลน์ ได้ที่ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลยอด คุณเกษมพฤต เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เบอร์โทร (pink cellphone)0992961792, 0 5405 0131-2 หรือ LINE Official Account : @897myozu ในวันและเวลาราชการ
ผู้โพส : admin