เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
ประชุมคณะกรรมการปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลยอด (ศปก.ตำบลยอด)
รายละเอียด : วันที่ 29 เมษายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ได้ประชุม คณะกรรมการศูนย์ ฯ และผู้นำชุมชนตำบลยอด เพื่อปรึกษาหารือ ในการเฝ้าระวัง และป้องกัน ควบคุมโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการฯ ผู้นำชุมชนตำบลยอด ได้มีมติ เห็นชอบ ให้ประกาศ มาตรการ การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ซึ่งจัดประชุม ณ ห้องประชุม รพ.สต.ยอด อ.สองแคว จ.น่าน
ผู้โพส : admin