messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
info แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566