messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 13
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 10
การดำเนินการตามนโยบายทรัพยากรบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 51
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 168
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 187
ข้อบังคับเทศบาลตำบลยอด ว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 167
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – ๒๕๖3 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 166
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลยอด จังหวัดน่าน พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 สิงหาคม 2560 | เปิดอ่าน : 188
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1