messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
folder รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ-6-เดือน
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566-มีนาคม 2567)
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 3
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ. 2566 – 2570) รอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2566 | เปิดอ่าน : 41
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 เมษายน 2565 | เปิดอ่าน : 65
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน (ต.ค.62 - มี.ค. 63) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2562 | เปิดอ่าน : 165
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1