messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 22
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 163
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2561 | เปิดอ่าน : 142
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 เมษายน 2561 | เปิดอ่าน : 153
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ตุลาคม 2560 | เปิดอ่าน : 141
1 - 5 (ทั้งหมด 5 รายการ) 1