messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน
folder รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลยอดในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2566 | เปิดอ่าน : 17
รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 24
รายงานผลการจัดซ์้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 ตุลาคม 2564 | เปิดอ่าน : 74
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2562 | เปิดอ่าน : 131
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2561 | เปิดอ่าน : 144
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2560 | เปิดอ่าน : 137
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1