messager
 
เทศบาลตำบลยอด call ข้อมูลการติดต่อ

สำนักงานเทศบาลตำบล
ยอด
อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

กองทุน สปสช-ตำบลยอด
camera_alt ภาพกิจกรรม
การลงพื้นที่สำรวจ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน
เทศบาลตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) https://itas.nacc.go.th/go/eit/8tpidh
ขอเชิญเที่ยวงาน วันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี 2566
ประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประชาสัมพันธ์กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2566
แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระรังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลวกหลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ภาษีป้าย ออนไลน์
งานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี 2565
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลยอด การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยอด เรื่องสถนที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
ร่างเทศบัญญัติเทศบาลตำบลยอด เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview27
ประกาศ สัดส่วนประชาคมท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศ กำหนดการประชุมประชาคม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง การรับสมัครบุคคล เป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำเเหน่งประธานกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลยอด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : pageview36

folder หนังสือทางราชการ
เรื่อง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview14
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview11
เรื่อง ขอแจ้งการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 20 พฤษภาคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview12
เรื่อง ขอแจ้งการเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลยอด สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | เปิดอ่าน : pageview11

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายดอน ศักดิ์แก้ว ถึงหลังบ้านนางปราณี ศรีอุไร บ้านสะเกิน หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : pageview56
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้านนายดอน ศักดิ์แก้ว ถึงหลังบ้านนางปราณี ศรีอุไร บ้านสะเกิน หมู่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview51
ประกาศเทศบาลตำบลยอด เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงสำนักงานเทศบาลตำบลยอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเลคทรอนิกส์ (e-bidding) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview91
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา-จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก-สายบ้านปางส้านฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : pageview77
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านปางส้าน-วังเสา หมู่ที่ 4 บ้านปางส้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview80

folder ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview72
รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มีนาคม 2566 | เปิดอ่าน : pageview496
ประกาศ ผลการสอบเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : pageview188
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview102
find_in_page ประกาศ รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : pageview718

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารองค์กร
นายเชิดศักดิ์ ภิมาล
นายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 0631052618
นายเชิดศักดิ์ ภิมาล
นายกเทศมนตรีตำบลยอด
โทร : 0631052618
พันจ่าเอกอุดร นัยทอง
ปลัดเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0899514519
พันจ่าเอกอุดร นัยทอง
ปลัดเทศบาลตำบลยอด
โทร : 0899514519

สถิติ sitemap
วันนี้ 264
เดือนนี้1,186
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)32,871
ทั้งหมด 170,166


image แหล่งท่องเที่ยว

งานวันมะแข่นหอมรสดี ชมวิถีชนเผ่า ประจำปี 2566[8 ธันวาคม 2566]

จุดชมวิวดอยจี๋สูงเสียดฟ้า[1 ตุลาคม 2563]

อุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน[1 ตุลาคม 2563]
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
การรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
กสว.
12/07/2567
12/07/2567
ขอความอนุเคราะห์จังหวัดตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องการรวมกลุ่มพื้นที่การจัดการมูลฝอย (Clusters) ภายในจังหวัด
กศ.
12/07/2567
12/07/2567
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 4
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.คท.
11/07/2567
12/07/2567
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากลิงและสัตว์ป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กศ.
11/07/2567
11/07/2567
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง พร้อมหางเครื่อง ระดับเยาวชน ดาวรุ่งลูกทุ่ง สยามมหานคร ครั้งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
สน.บถ.
11/07/2567
11/07/2567
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 4


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ